V Sedlci 14/4, 160 00 Praha 6 +420 224 325 185 ​finaly@volny.cz

Vitejte na stánkach Finaly spol.s.r.o.

Finaly, spol.s r.o. byla založena v roce 1992. Na počátku své existence se převážně zabývala návrhem, dodávkami a montáží determálních skel (izolačních dvojskel) pro výplně obvodových plášťů budov, oken, portálů, dveří a to nejen z hlediska tepelně izolačních vlastností, ale také s ohledem na:


 • -         „pasivní“ bezpečnost – zamezení poranění osob při rozbití skla např. pádem do skla
 • -         „aktivní“ bezpečnost – omezení, popř. zabránění vniknutí nežádoucích osob zvenčí do vnitřního prostoru budov

V současné době vyráběná dvojskla dovolují splnit širokou škálu požadavků na otvorové výplně z hlediska:


 • -         tepelné i světelnépohody interiérů a barevných vlastností fasád budov
 • -         požadavků na ochranu z hlediska „aktivní“ i „pasivní“ bezpečnosti, včetně ochrany proti útoku střelnou zbraní
 • -         požadavků na tvarové provedení, nepravoúhlé tvary, příp.ohýbaná skla
 • -         protipožární provedení s různými stupni požární odolnosti skel


Dále provádí firma Finaly, spol.s r.o. návrhy, dodávku a montáž bezpečnostních skel (mimo výše uvedené otvorové výplně) pro další řadu skleněných prvků  v interiéru, příp.exteriéru budov. 


Bezpečnostní sklo vrstvené – VSG, se skládá ze dvou či více vrstev skel tloušťky 3-15mm spojených speciální folií, popřípadě pevnostní pryskyřicí různých  tlouštěk. Při destrukci skla ulpí střepy na folii a sklo nevytvoří nebezpečné úlomky.

Počet vrstev skel a tloušťka folie se řídí mnoha technickými aspekty, především bezpečnostními a pro různé aplikace se prakticky vždy provádí statický výpočet při respektování příslušných norem.


Příklady použití jsou:


 • -         zasklení výtahových šachet
 • -         skleněné výplně zábradlí vč. samonosných vetknutých celoskleněných zábradlí
 • -         podhledy
 • -         markýzy
 • -         slunolamy
 • -         bezpečnostní přepážky
 • -         schodišťové stupně
 • -         podesty
 • -         pochozí lávky


Bezpečnostní sklo tvrzené – ESG je sklo, které tepelnou úpravou získává zvýšenou pevnost a odolnost proti náhlým teplotním změnám. Tvrzené sklo nelze dodatečně upravovat (řezat, brousit, vrtat)

Při destrukci skla dochází k rozpadu na malé neostré úlomky.

Tvrzené sklo nalézá časté uplatnění při konstrukci celoskleněných dveřních systémů


 • -         dveře otočné
 • -         posuvné
 • -         skládací

Naše služby

-   máme zkušenosti

-    jsme přesní a důslední

-    nabízíme profesionální služby a přístup

-    návrhy bytů od bytového architekta